Privacy policy

Wij kunnen begrijpen wat er gebeurd met uw gegevens op het moment dat u deze bij ons achterlaat. Wij leggen dit graag uit en mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze altijd stellen via het mailadres: info@overrollinteriors.nl

Met wie gaat u zaken doen?

Wij zijn Overroll Interieurs. Wij zijn gevestigd aan het zuiderdiep 273, 9521 AH te Nieuw-Buien en ons bezoekersadres is Drentse Poort 26, 9521 JA te Nieuw-Buinen. U kunt ons telefonisch bereiken op nummer: 06-50271304 en per e-mail via info@overrollinteriors.nl.

Dit privacy beleid betreft de verwerking van persoonsgegevens via onze onderneming Overroll Interiors..

We respecteren uw privacy en zullen alleen de hoogst noodzakelijke persoonsgegevens gebruiken die voor het desbetreffende doel noodzakelijk zijn.

Hoe gaan we het beveiligen en bewaren?

Overroll Interiors zal zorgen voor de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging. Zo zorgen we ervoor dat uw gegevens veilig zijn.

Worden uw gegevens verkocht?

Overroll Interiors zal nimmer uw persoonsgegevens verkopen aan derden. Indien er door ons diensten worden uitbesteed aan derden, zal dit ten allen tijde in overleg gaan met de klant. Overroll Interiors zal enkel de persoonlijke gegevens verstrekken, welke noodzakelijk zijn voor het realiseren van de ons opgedragen werkzaamheden. Leveranciers, onderaannemers ed. zullen verplicht worden net zo met de persoonlijke gegevens om te gaan, als wij dat doen.

Wat kan er met uw gegevens gedaan worden.

Overroll Interiors kan voor de volgende doeleinden uw gegevens gaan gebruiken.

Invullen van het contactformulier

Indien u het contactformulier op onze website gaat invullen, dan wordt van u verwacht om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer in te voeren.. Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen over het ingevulde contactformulier.

Het maken van een afspraak

Het kan voorkomen dat wij een afspraak met u willen maken om ter plaatse opname te doen van de te verwachten werkzaamheden. Wanneer Overroll Interiors een afspraak met u maakt, da wordt er gevraagd uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Met deze gegevens zal de afspraak bevestigd worden en/of contact met u opnemen wanneer er door omstandigheden geannuleerd moet worden.

Het achterlaten van een review

Wanneer u review wilt schrijven over onze producten en service vragen we u de volgende persoonsgegevens te verstrekken: naam woonplaats en e-mailadres. Met deze gegeven kunnen we erachter komen om welk opdracht het gaat en kunnen we eventueel contact met u opnemen over uw review. 

Mocht er iets kapot zijn gegaan

Wanneer u contact met ons opneemt voor het repareren van de door ons of door derden geleverde producten dan vragen we u naar uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Zo kunnen wij op voorhand onderzoeken om welke opdracht het gaat en kunnen contact met u opnemen voor een afspraak voor opname van de schade en reparatie.

Er wordt gelinkt naar websites van derden

U kunt via de website via een links terecht komen op websites van derden of naar de social media pagina’s die door ons worden beheerd.  Wanneer u via deze links op de site van derden terecht komt, dan is deze privacy verklaring niet meer van toepassing. Overroll Interiors is nimmer verantwoordelijke voor het gebruik van uw gegevens door derden.

Is er nog iets onduidelijk of wilt u ons vertellen

Heeft u nog vragen, opmerkingen of wilt u dat Overroll Interiors uw persoonsgegevens verwijdert, neem dan contact op met info@overrollinteriors.nl en wij zullen per omgaande contact met u opnemen

Kan onze privacy policy worden aangepast.

Overroll Interiors behoudt ten allen tijde het recht om onze privacy policy aan te passen. Deze Privacy Policy is voor het laatst aangepast op 5 mei 2020. Deze privay policy is enkel alleen van toepassing op de website www.overrollinteriors.nl en de persoonsgegevens die hier door Overroll Interiors verzameld wordt. Eventuele wijzigingen zullen ten allen tijde op deze website worden gepubliceerd.